ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Εύξεινου Πόντου 9, Δράμα [Δήμος], Δράμα, 66100

  2521047916

Δράμα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη