ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ-ΙΓΜΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ-ΙΓΜΕ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Μιχαηλίδη 21, ΞΑΝΘΗ, Ξάνθη [Δήμος], Ξάνθη, 67100

  2541021020

Ξάνθη [Δήμος]

Δες στο Χάρτη