ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΤΑΝΗ-ΜΥΡΩΝΗ HOTEL

ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΤΑΝΗ-ΜΥΡΩΝΗ HOTEL

Ξενοδοχεία

Δημητριάδου 20, Θάσος, Καβάλα, 64004

 6946281386 / 2593023256

  2593023256

Θάσος

Δες στον Χάρτη