ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ

Παραδοσιακά Τοπικά Είδη και Προϊόντα

ΑΒΔΟΥ, Χερσόνησος, Ηράκλειο, 70005

 6941659406 / 2897051774

Χερσόνησος

Δες στο Χάρτη