ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Ιατρός

ΜΟΥΣΩΝ, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη

  2310314313

Πανόραμα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη