ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Εμπόριο

ΜΟΥΣΟΥΡΗ 7, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

  2310429123

Καλαμαριά

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη