ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΤΣΑΣ-ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΛΑΚΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΤΣΑΣ-ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΛΑΚΑ

Ταβέρνες

Αρέθουσα Ικαρίας, ΑΡΕΘΟΥΣΑ, Εύδηλος, Σάμος, 83302

 6972512551 / 2275061491

Εύδηλος

Δες στο Χάρτη