ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΕΚΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΕΚΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ

Ηλεκτρονικός

ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΟΥ 11, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 55134

  2310460721

Καλαμαριά