ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΚΡΙΓΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΚΡΙΓΚΟΣ

Αλευροποιία, Βιομηχανίες, Αντιπροσωπείες, Πρατήρια

ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΑ, Δύμη, Αχαϊα

  2693023139

Δύμη

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Κυλινδρόμυλος