-Καβούνης Δημήτριος Α.

-Καβούνης Δημήτριος Α.

Ιατροί Λοιπών Ειδικοτήτων

7ης Μεραρχίας 5, Χρυσούπολη, Καβάλα

 6974632220 / 2591047170

  2591047170

Χρυσούπολη

Δες στο Χάρτη