-ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ

-ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ

Ταβέρνες με τραγούδι

Φωτάκου 3, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη, 54635

  2310217324