-ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

-ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

Ταβέρνες με τραγούδι

Αλ. Παπαδοπούλου 70, Θεσσαλονίκη

  2310223535

-ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη