-ΚΑΠΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

-ΚΑΠΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Σιάτιστα, Σιάτιστα, Κοζάνη

  2465041640

Σιάτιστα

Δες στον Χάρτη