ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Κ ΛΙΝΑΡΔΟΣ Λ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γ ΟΕ-ΝΗΣΙΣ ΚΕΤΕΡΙΝΚΓ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Κ ΛΙΝΑΡΔΟΣ Λ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γ ΟΕ-ΝΗΣΙΣ ΚΕΤΕΡΙΝΚΓ

Εστιατόριο Κέτερινγκ

ΕΛΑΙΩΝ 41, Κηφισιά, Αττική, 14564

  2106208243