-ΚΑΡΟΥΤΑΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-ΚΑΡΟΥΤΑΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εξοπλισμός Καταστημάτων και Γραφείων

Συμμαχική Οδός Διαβατών - Ωραιοκάστρου, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη

  2310540084

Ωραιόκαστρο