-Κάρτα Μαρία Κ.

-Κάρτα Μαρία Κ.

Ιατροί Λοιπών Ειδικοτήτων

Μεγάλου Αλεξάνδρου 82, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, 59300

  2333023012

Αλεξάνδρεια

-Κάρτα Μαρία Κ.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη