-ΚΔΑΠ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΙΟΥ

-ΚΔΑΠ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΙΟΥ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Ίος, Ίος, Κυκλάδες, 84001

  2286091359

Ίος

-ΚΔΑΠ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΙΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη