-ΚΕΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΩΝ

-ΚΕΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΩΝ

Σύλλογοι - Ενώσεις - Σωματεία

Περιφερειακή Οδός, Αταλάντη, Φθιώτιδα, 35200

  2233023096

  2233080139

Αταλάντη

Δες στο Χάρτη