ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και Μελέτης

ΒΙΓΚΛΑΦΙΑ, Βοιά, Λακωνία, 23053

  2734047340

  2734047340

Βοιά

Δες στο Χάρτη