-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ

-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Αιγίνιο, Αιγίνιο, Πιερία

  2353350037

Αιγίνιο

-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη