-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Αιγίνιο, Αιγίνιο, Πιερία

  2353350010

Αιγίνιο

-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη