-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Νέο Χαλκιόπουλο, Ίναχος, Αιτωλοακαρνανία

  2647022349

Ίναχος

-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη