ΚΕΠ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - Τηλεφωνικό Κέντρο-ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΠ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - Τηλεφωνικό Κέντρο-ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΠ - Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ, Αγγελόκαστρο, Αιτωλοακαρνανία

  2641362320