-Χαλκιάς Δημήτριος Α.

-Χαλκιάς Δημήτριος Α.

Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά

28ης Οκτωβρίου 26, Βόλος [Δήμος], Μαγνησία, 38333

 6976568173 / 2421027394

  2421036273

Βόλος [Δήμος]