ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Λ ΔΕΣΠΟΤΗΣ Κ ΟΕ-ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Λ ΔΕΣΠΟΤΗΣ Κ ΟΕ-ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Γουγούση Αριστ 15, Θεσσαλονίκη, 56429

  2310688165

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Λ ΔΕΣΠΟΤΗΣ Κ ΟΕ-ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡ. ΚΑΤΑΣΚ. ΨΥΚΤΙΚ. ΜΗΧΑΝ..ΘΑΛΑ .