ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Καφενείο

ΠΡΟΧΩΜΑ, Θεσσαλονίκη, 57011

  2310711309

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη