ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

Φυτώρια

ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ, Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη

 6973047398 / 2310783715

  2310783715

Εχεδώρου

Δες στον Χάρτη

Περιγραφή

Ανθοπαραγωγός.