ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ-ΚΟΝΤΕΣΣΑ HOTEL

ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ-ΚΟΝΤΕΣΣΑ HOTEL

Ξενοδοχείο

ΨΑΚΟΥΔΙΑ, Ορμυλία, Χαλκιδική

  2371052325

Ορμυλία

Δες στο Χάρτη