ΧΙΓΚΑΣ Γ ΑΒΕΕ-ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΧΙΓΚΑΣ Γ ΑΒΕΕ-ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

Γεωργικά Εργαλεία και Μηχανήματα

9ο Χλμ Π Ε Ο Θεσσαλονίκης Κιλκίς, ΔΙΑΒΑΤΑ, Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη, 57008

  2310780866

Εχεδώρου

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Βιοτεχνία Γεωργικών Μηχανημάτων