ΧΙΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-A. HILIOS LTD

ΧΙΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-A. HILIOS LTD

Ναυτικές Τεχνικές Εργασίες

Λεωφόρος Δημοκρατίας 73, Πέραμα, Αττική, 18863

 6943476825 / 2104020357 / 2104020304

  2104020367

  https://www.ahilios.gr/

Πέραμα

Δες στον Χάρτη

Περιγραφή

Η εταιρεία ΧΙΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε για να προσφέρει υπηρεσίες: καθαρισμού, υδροβολής και χρωματισμού σε πλωτά μέσα και χερσαίες εγκαταστάσεις. Επίσης, δραστηριοποιείται στον τομέα γενικών επισκευών πλοίων. Ιδρυτής της είναι ο Χίλιος Αναστάσιος που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό από το 1988 έχοντας αρχικά δημιουργήσει την Hilios Hellas και αργότερα την A. HILIOS LTD. μεταφέροντας σε αυτή τα πάγια μέσα δράσης και την πείρα του. Οι μηχανολογικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Ναυπηγ/κη Ζώνη του Περάματος Αττικής στις εγκαταστάσεις πρώην Καρρά.