ΧΡΗΣΤΟΥ Α ΑΕ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α ΑΕ

Ψυγεία και Εξαρτήματα Ψυγείων Αυτοκινήτων

Αφροδίτης 5, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη, 54628

 6979729604 / 2310551133 / 2104254300 / 2610362111 / 2810257825

Μενεμένη

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Εμπόριο ψυγείων, κυψελών αυτοκινήτων και συναφών ειδών.