ΧΡΥΣΑΝΘΗ Κ ΠΑΛΑΜΙΔΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ Κ ΠΑΛΑΜΙΔΑ

Κτηνιατρεία και Κτηνιατρικές Κλινικές

Χαλκίδα, Χαλκίδα [Δήμος], Εύβοια

 6984093518 /

Χαλκίδα [Δήμος]

Περιγραφή

Κτηνιατρεία και Κτηνιατρικές Κλινικές