ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πολιτικοί Μηχανικοί

Δημάκη 11, Λεχαινά, Ηλεία, 27053

  2623022961

  2623029129

Περιγραφή

Μελέτες, κατασκευές, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Ρυθμίσεις αυθαιρέτων, τοπογραφικές αποτυπώσεις με GPS.