ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΜΠΑΛΟΣ & ΣΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΜΠΑΛΟΣ & ΣΙΑ

Εταιρία Ναυτική

Λιμένας, Κίσσαμος, Χανιά

  2822024344

Κίσσαμος

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΜΠΑΛΟΣ & ΣΙΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη