ΚΩΝΣΤ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Ραδιοτεχνίτης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ 18, Θεσσαλονίκη

  2310528545

ΚΩΝΣΤ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη