ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ-ΕΛΕΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ-ΕΛΕΝΑ

Ξενοδοχεία

ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ, Μηλεές, Μαγνησία, 37010

 6972230035 / 2423022296

Μηλεές

Δες στο Χάρτη