ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΕΚΟΣ-ΤΟ ΛΑΔΑΔΙΚΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΕΚΟΣ-ΤΟ ΛΑΔΑΔΙΚΟ

Ταβέρνες

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ, Μόβρη, Αχαϊα

  2610671183

Μόβρη

Δες στο Χάρτη