-ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Φαρμακεία

Παπαναστασίου Αλέξανδρου 7, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 55132

  2310441150

Καλαμαριά