ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Αμαξώματα

Γ Φάση ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ΣΙΝΔΟΣ, Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη, 57022

  2310766222

  2310770074

  http://www.koskeridis.com/

Εχεδώρου

Δες στο Χάρτη