ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ & ΣΙΑ ΟΕ

Εφοδιασμός και Τροφοδοσία Πλοίων

ΜΑΛΑΜΑΤΑ, Ευπάλιο, Φωκίδα, 30100

 6944613143 / 2634027811 / 2634024229

  2634027521

Ευπάλιο

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Εμπόριο φρούτων - τροφοδοσίες ιδρυμάτων, φυλακών, πλοίων, παιδικών σταθμών, νοσηλευτικών και λιανικό εμπόριο.