-ΚΠΑ ΟΑΕΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

-ΚΠΑ ΟΑΕΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Δροσερό & Λαχανόκηπων 2, Ξάνθη, 67100

  2541029609

-ΚΠΑ ΟΑΕΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη