-ΚΠΑ ΟΑΕΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

-ΚΠΑ ΟΑΕΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

6ο χλμ Εθνικής Οδού Σερρών - Θεσσαλονίκης, Λευκώνας, Σέρρες

  2321051713

Λευκώνας

Δες στο Χάρτη