-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΛΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΛΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Διοικητήριο, Έδεσσα [Δήμος], Πέλλα

  2381027335

Έδεσσα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη