-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΛΑΣ

-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΛΑΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Διοικητήριο, Έδεσσα [Δήμος], Πέλλα

  2381021606

  2381025753

Έδεσσα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη