-ΚΥΡΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-ΚΥΡΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρχιτέκτονες και Αρχιτεκτονικά Γραφεία

Βλατάδων 15, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη, 54634

  2310266033

Θεσσαλονίκη [Δήμος]