-Λακκας Γεώργιος Ξ.

-Λακκας Γεώργιος Ξ.

Κέντρα Διασκεδάσεως

Καμπή, Ξηροβούνι, Άρτα, 48200

  2683024193

Ξηροβούνι

-Λακκας Γεώργιος Ξ.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη