-Μακρής Γεώργιος Π.

-Μακρής Γεώργιος Π.

Ιατροί Λοιπών Ειδικοτήτων

Σύμη, Σύμη, Δωδεκάνησα, 85600

  2246072372

Σύμη

-Μακρής Γεώργιος Π.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη