-Μάνης Παναγιώτης Σ.

-Μάνης Παναγιώτης Σ.

Ταβέρνες

Λειψοί, Δωδεκάνησα, 85001

  2247041316

-Μάνης Παναγιώτης Σ.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη