ΜΑΡΙΑ Ν ΚΑΣΑΠΑΚΗ-ΟΡΦΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ Ν ΚΑΣΑΠΑΚΗ-ΟΡΦΕΑΣ

Ξενοδοχείο

Κάβρος, Βάμος, Χανιά

  2825061008

Βάμος

ΜΑΡΙΑ Ν ΚΑΣΑΠΑΚΗ-ΟΡΦΕΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

FAX: 2825061007