-ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ

-ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Κομοτηνή, Κομοτηνή [Δήμος], Ροδόπη

  2531051500

Κομοτηνή [Δήμος]

-ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη